Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, her geçen gün önemini artıran bir hukuk dalıdır. Ülkemizde yeni sigorta alanlarının gündeme geldiği, her türlü riskin sigorta teminatı altına alınmaya başlandığı dinamik bir süreci yaşamaktayız. Sigortanın amacı, riziko geçekleştiğinde sigortalının muhtemel zararını (riskini) güvence altına almaktır. Bu gelişime paralel olarak hukuksal sorunlar da giderek artış göstermektedir. Ülkemizin tamamına temas eden “Trafik Sigortası”nın yanında, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, DASK, mesleki sorumluluk sigortaları, ürün ve hasat sigortaları, KASKO gibi daha pek çok sigorta güvencesi hayatımıza girmiştir. Avukatlık mesleğini icra eden hukukçuların da, bu uzmanlık alanında sürekli bir gelişimle faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Güncel gelişmelerin ve Yargıtay içtihatlarının düzenli olarak takip edilmesi bu uzmanlık dalında büyük önem arz etmektedir. Sigorta Hukuku’nun kaynakları olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun Altıncı Kitabını, Borçlar Kanunu’nun sorumluluk hukukuna ilişkin hükümlerini, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Sigorta Sözleşmesine İlişkin Hükümlerini, Karayolları Trafik Kanununu, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Poliçe Genel Şartlarını ve Yargı içtihatlarını dikkate almak gerekmektedir.

 

 

 

 

 

2019 © tahirmuratsakakli | Tüm Hakları Saklıdır