Yargılama Hukuku

Medeni usul hukuku, Türk hukuk yargılama usulünü konu alan özel hukuk dalıdır. Medeni usul (yargılama) hukuku, İcra ve İflas Hukuku ile aynı ana bilim dalında yer alır. Genel olarak mahkemelerde görülen yargılama ve işlerin ne şekilde yürütüleceğini konu alan medeni usul hukukuna esas olarak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kaynaklık eder. HMK’dan önce 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 1927 yılından beri birçok değişikliğe uğrayarak yürürlükte kalmıştı.

           Yargılama yetkisi toplum tarafından devlete verilmiş bulunduğundan, yargılama hukuku da bir kamu hukuku olup devlet, yargılama yetkisini adil ve kamu yararı amacı çerçevesinde tek taraflı olarak kendisi belirler ve devletin mahkemelerinde görülen davalar sonucu nihai hükme varılır.

            İşte bu nihai hükme varmak için yargılamada hâkimlerin, savcıların, avukatların, tarafların, bilirkişilerin, tanıkların vb. yargılama aşamasına katılan veya katılma ihtimali bulunan tüm süjelerin uygulaması ve uyması gereken birtakım kurallara ihtiyaç duyulduğu için yargılama hukuku ortaya çıkmış bulunmaktadır. Genelde şekli/usul kurallarından oluşan yargılama hukukunun diğer adı muhakeme hukukudur ve kendi içerisinde 3 alt dala ayrılmaktadır.

Yargılama Hukuku Alt Dalları

– Medeni Yargılama Hukuku

– Ceza Yargılama Hukuku

– İdari Yargılama Hukuku

2019 © tahirmuratsakakli | Tüm Hakları Saklıdır