İş Hukuku

İş Kazası sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

           İşçinin iş kazasına uğraması durumunda uygulamada genellikle aksatılan ancak mutlaka yapılması gereken bir kısım işlemler vardır. İş Kazası gerçekleştiğinin, kolluk kuvvetine ve SGK.’ya bildirilmesi gerekir. Kolluk birimleri ve savcılık tarafından kazanın yaşanmasında ihmali olanlar hakkında yürüteceği soruşturma iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davasında kusur tespiti açısından önemli delillerdendir. Uygulamada, işçi işvereninden şikayetçi olmak istememekte ve böylelikle kendisi açısından önemli bir delili ortadan kaldırmış olmaktadır. Oysa ki, bu soruşturma şikayete tabi olduğundan yargılamanın her aşamasında şikayetten vazgeçildiğinde şüpheliler hakkında cezaya dönüşmeyecektir.

           Bunun dışında SGK.’ya iş kazası bildirildiğinde, SGK. Tarafından müfettiş görevlendirilerek, kazanın bir iş kazası olup olmadığına ilişkin bir rapor düzenlenmektedir. SGK. tarafından kazaya uğrayan işçi bir hastaneye sevkedilerek maluliyet tespiti işlemlerine başlanılmakta, belirlenen özürlülük oranına göre iş kazası geçiren işçiye sürekli iş göremezlik aylığı bağlanmaktadır.

                      SGK.’ya yapılan bu bildirim iş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında bir ön sorundur ve mahkemelerce bekletici mesele yapılmaktadır.

2019 © tahirmuratsakakli | Tüm Hakları Saklıdır